top of page

Side Effect of The Ocean Cleanup Project

โปรเจกต์ The Ocean Cleanup ที่พยายามกำจัดขยะพลาสติกผืนยักษ์ในทะเลแปซิฟิก (The Great Pacific Garbage Patch) อาจจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราคาดไม่ถึง


คุณ Rebecca Rae Helm นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เชี่ยวชาญด้านแมงกระพรุนได้เขียนความกังวลไว้ในเว็บ TheAtlantic.com

โดยสรุปคือ บนผิวน้ำทะเลมีระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่เรียกว่า neustonic ecosystem ซึ่งเป็นระบบนิเวศหลักของสัตว์ลอยน้ำต่างๆ (pleuston) เป็นแหล่งอาหารสำคัญของตัวอ่อนสัตว์ในระยะ larvea เป็นที่อยู่แพลงก์ตอนต่างๆ มากมาย ระบบนิเวศนี้เปรียบได้กับเป็นแนวปะการังกลับหัวเลย

มีการศึกษาพบว่าเฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมี neustonic ecosystem ที่แตกต่างกันถึง 7 ระบบ (คล้ายๆ กับ ป่าฝนเขตร้อน ต่างกับป่าผลัดใบ ฯลฯ) ระบบนิเวศ neuston นี้เป็นระบบ passive ลอยบนผิวน้ำอย่างไร้การควบคุม ตามกระแสน้ำและคลื่นลม เหมือนกับขยะพลาสติกยังไงยังงั้น ซึ่งทำให้พื้นที่ที่มีผืนขยะพลาสติก จะซ้อนทับโดยตรงกับพื้นที่ที่มี neustonic ecosystem อยู่

The Ocean Cleanup Project กำจัดขยะพลาสติกด้วยอุปกรณ์ Float tube + Net แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนการประมงแบบอวนลากกลับหัว มีการคำนวณว่า The Ocean Cleanup จะสามารถกำจัดขยะพลาสติกได้ถึง 90% ในปี 2040 ซึ่งผลข้างเคียงของมันอาจจะเป็นการกวาดล้างและทำลาย neustonic ecosystem ไปถึง 90% หรือแปลง่ายๆ ว่า ระบบนิเวศ neuston จะถูกทำลายไปพร้อมกันข้อกังวลสำคัญของคุณ Rebecca Helm คือ The Ocean Cleanup Project ไม่ได้ศึกษาผลกระทบกับระบบนิเวศ neuston นี้เลย มีแค่การศึกษาถึงผลกระทบกับสัตว์ผิวน้ำอย่าง blue buttons และ By-The-Wind Sailors เท่านั้น และการที่ระบบนิเวศหนึ่งถูกทำลาย มันย่อมส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปถึง food chain ในองค์รวมของนิเวศมหาสมุทร

เราก็หวังว่า จะมีการศึกษาต่างๆ เพิ่มขึ้นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน Project นี้ ก่อนที่ความประสงค์ดีในการอนุรักษ์จะกลายเป็นการทำลายแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราไม่ได้พูดถึงแค่โปรเจกต์นี้อย่างเดียว แต่เราพูดถึงการอนุรักษ์ทุกอย่าง หลายครั้งความประสงค์ดีของเรากลับทำร้ายธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุเราควรจะลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียว เพื่อลดประมาณขยะ ไม่ต้องไปซื้อถุงผ้ามาใช้ ไม่ต้องไปรับถุงผ้าที่องค์กรต่างๆ ทำแจก เพราะถุงผ้าก็ทำลายโลกเหมือนกัน แถมมากกว่าถุงพลาสติกอีกในบางแง่

ที่ควรทำคือรับถุงพลาสติกให้น้อยลง ดีที่สุดคือพกถุงพลาสติกเก่าที่มีกันอยู่เต็มบ้านไว้ใช้ซ้ำให้ได้มากครั้งที่สุด ไม่ต้องอายเวลาไม่ได้ถือถุงผ้า และเดินออกจากร้านพร้อมถุงพลาสติก(เก่า) เราอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้อนุรักษ์เพื่อให้คนมาชมใน social media

59 views0 comments

Comments


bottom of page